consulting

Personeelsbemiddeling

Consulting Blog

Het is mogelijk dat er problemen zijn tussen het personeel en de leidinggevenden van het bedrijf. Ook kan het voorkomen dat u bij het solliciteren stuit op problemen. Dan is het goed dat u een personeelsbemiddeling bureau kunt raadplegen. Zij kunnen door middel van de personeelsbemiddeling voor u nagaan wat een goede oplossing is. In het bedrijf Problemen binnen een bedrijf ontstaan vaak omdat er meerdere belangen zijn. U zou daarbij vast kunnen lopen indien er naar een oplossing wordt gezocht.

20 juni 2017

Agrarische administratie of de administratieve agrariër.

Consulting Blog

De agrariër als ondernemer. De agrariër is een ondernemer. En een ondernemer moet zijn administratie op orde houden. Maar de ondernemer die als agrariër zijn "zaak" drijft, heeft wel even iets meer aan zijn hoofd dan zijn agrarische administratie. Hoewel deze natuurlijk wel heel erg belangrijk is, zeker vandaag de dag met fosfaat- en melkquota. De Agrarische sector in Nederland is tegenwoordig met name gericht op de internationale handel in bewerkte en verwerkte producten.

4 januari 2017